Услуги

Какво ви предлагаме

Сподели тази страница

,,Децата не можеш ги излъга. Те са по-умни от нас. Ние искаме да им докажем, че сме разумни, а те хич не се интересуват от това. Те искат да знаят честни ли сме ние, правдиви ли сме, добри ли сме, състрадателни ли сме, имаме ли съвест. Да бъдеш правдив и честен с децата, да не скриваш нищо от това, което се случва в душата, това е единственото възпитание"

Лев Николаевич Толстой

ДА ГОВОРИШ СВОБОДНО И БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ

Наистина вярвам, че е имало период на земята, в който хората са говорели свободно на един език. За съжаление от Вавилон до наши дни, между хората стои не една речева пропаст. Може да използваме различни езици, но понякога умението да се изразяваме разбираемо изиграва лоша шега, както на възрастните, така и при децата.
В рубриката КозатаЗнае тази седмица ще ви представим доц. д-р Арсения Иванова и нейният Специализиран курс за деца ,, Как да говорим и презентираме“ (Говорни-речеви умения).

АНОТАЦИЯ

Като родители и възрастни, ние носим непосилната отговорност да възпитаваме следващото поколение. Натоварени сме със задачата да отгледаме децата така, че един ден те да станат достойни хора, носещи в себе си цялата палитра от добрите човешки качества. Те са като малки гъби, които попиват света около тях, наблюдават го с интерес и знаят много повече, отколкото ние осъзнаваме. Не само действията ни, но и начина, по които разговаряме с тях, моделира тяхната култура на речта, която ще се проявява и надгражда с напредването на възрастта им. Думите ни имат много повече значение за едно дете, отколкото можем да си представим. Тези думи формират мнението му, отношението му към социалната среда и разбирането му за живота. Отправяйки послания към децата и търсейки диалог с тях, е необходимо да бъдем абсолютно откровени, искрени и показващи нашето уважение към техния, все още „малък-голям" свят.

Курсът, наречен тук „Как да говорим и презентираме", ще бъде подчинен именно на тези морални модели. Ще има задачата, чрез един балансиран обхват на цялостния активно-творчески процес на говорното развитие, да „покаже" на децата какво означава - ,,как говоря" и ,,какво казвам". Ще им даде възможността да научат интелектуални и социални начини на изразяване, категорично подчинени на възрастовата им група и години.

Курсът ще разкрие взаимовръзката между разказването и презентирането, чрез:
• приказките
• личния разказ
• игри
Курсът ще обърне специално внимание на емоциите, като учител при говоренето и презентирането. Бързата смяна на емоционалните състояния е характерна при децата и поради тази причина ще им покажем колко хубаво нещо са емоциите, как могат да бъдат контролирани и превърнати в радост при говоренето и презентирането, подчинени на индувидуалната природа на всяко дете. Ще се намери връзката и разликата между емоциите - агресия, гняв, тревожност, страх, тъга, вина, радост, любов, гордост, удовлетворение, щастие.
Курсът ще научи децата как и дали да се поддават на емоциите си; ще им даде свободното усещане как да се подготвят за дадено говорно действие; ще им помогне да преодоляват страха си от говоренето пред жива аудитория и да изпитват радост от това; ще научат, че презентацията е свят, в който са събрани приказките и игрите; ще имат собствено мнение, което ще бъде уважавано; ще споделят своята гледна точка и ще се търси баланс между нея и гледната точка на обучителя; и най-важното - ще имат свобода на изразяването.
Личният подход към всяко дете е един от най-важните елементи в този курс. Накрая на курса ще бъде приложено наученото и демонстрирано в подготвена презентация, отново на базата на игровото начало.

Курсът е разработен от Обучителен център ,,РешениЕ by СHATSWORTН“ и ще се провежда всяка събота!

За записване и повече информация:

тел.: 088 238 0000

https://www.reshenie.bg/services/rechevi-umeniya/

Поздрави,
Златната Коза